Gebruiksvergunning

Afhankelijk van de omvang, de locatie en de tijdsduur van uw feest of evenement kan het verplicht zijn om een gebruiksvergunning voor de tent aan te vragen bij uw gemeente. Na het beschikbaar stellen van de gewenste informatie geeft dit in het algemeen geen problemen.

Naar aanleiding van/of in combinatie met de afgegeven vergunning kan of zal de plaatselijke brandweer in samenwerking met de controlerend ambtenaar van de gemeente ter plekke een inspectie uitvoeren. Er wordt met name gelet op nood- cq. anti-paniekverlichting, nooduitgangen, brandbare materialen en bereikbaarheid voor hulpdiensten.