Verzekeringen

Al onze tenten en materialen zijn WA verzekerd, alsmede tegen brand en storm. Voor de huurder geldt een eigen risico dat afhankelijk is van de grootte van de tent. Wij kunnen u hier over informeren. Vernieling/vandalisme en diefstal worden niet gedekt door onze verzekeringen!!Verplichtingen huurder

Tijdens de huur/gebruik van de tenten is de huurder verplicht om regelmatig een controle uit te oefenen op alle bevestigingsmaterialen als haringen, scheerlijnen, sjorbanden, contragewichten etc. Achteraf aangebrachte wijzigingen, vernielingen/vandalisme eventueel in combinatie met wind/storm kunnen een tent minder stabiel maken en kunnen indien er niet tijdig aandacht aan wordt besteed grote catastrofale gevolgen hebben!!